អំណោយថ្ងៃកំណើតដ៏ផ្អែមល្ហែម៖ នំខេក ភួងស្ករគ្រាប់ អំណោយសូកូឡា