ក្រែមវីតាមីន C គឺជាវិធីដ៏ល្អក្នុងការរក្សាស្បែកឱ្យក្មេងជាងវ័យ